Tvorba bezpečnostních listů

Nabízím:

  • tvorbu a revizi bezpečnostních listů dle platné legislativy
  • CLP klasifikaci nebezpečných chemických látek a směsí dle nařízení č. 1272/2008/ES
  • převod klasifikace DSD na CLP u nebezpečných chemických látek a směsí
  • poradenství při tvorbě bezpečnostních listů
  • úpravu formátu bezpečnostního listu dle nařízení č. 453/2010/ES
  • nahlašování nebezpečných směsí na Ministerstvo zdravotnictví dle vyhlášky č. 61/2013 Sb.