Školení

 

  • školení zaměstnanců v oblastech BOZP, ADR, PO, chemických látek a směsí
  • periodické školení zaměstnanců
  • školení vedoucích zaměstnanců s vydáním kvalifikačního osvědčení
  • školení zaměstnanců cizích firem působících pro naše zákazníky
  • kvalifikační školení pro získání osvědčení
  • vypracování kompletní dokumentace školení, včetně písemného přezkoušení