Petr Musil - poradenství

                                      

 

Nabízím kompletní služby v oblasti BOZP a PO, zpracování rizik BOZP a PO, poradenství v oblasti rizik nakládání s chemickými látkami a směsmi, včetně tvorby bezpečnostních listů, problematiky přepravy nebezpečných věcí po silnici ADR, ekologického poradenství, odpadů, vod a ovzduší, posuzování vlivů  záměrů na životní prostředí (EIA). Poskytuji poradenství v oblasti povrchových úprav - galvaniky, moření kovů i nerezové oceli, včetně výběru optimálních přípravků. Navrhuji a vyvíjím receptury odmašťovacích, mořících a speciálních chemických směsí.